როგორია სამუშაო პირობები და რა გამოწვევების წინაშე დგანან სოციალური მუშაკები
www. liberali.ge

11 ოქტომებრს არსამთავრობო ორგანიზაციების „საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციისა“ (GASW) და „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ (EMC) ორგანიზებით მრგვალი მაგიდის შეხვედრა გაიმართა. განხილვის საგანი იყო სოციალური მუშაობის კუთხით საქართველოში არსებული გამოწვევები, შეხვედრაზე დამსწრე ორგანიზაციებმა და მთავრობის წარმომადგენლებმა სოციალურ მუშაკთა შრომით გარემოსა და პირობებზე, პროფესიის განვითარებაზე იმსჯელეს. ვრცლად