თემატური ჯგუფის მუშაობის მიზანია სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდებთან მომუშავე ორგანიზაციებს შორის გამოცდილების, წამოჭრილი პრობლემების გაზიარება და ჯგუფისთვის პრიორიტეტული საკითხების, კერძოდ ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის ადვოკატობა, როგორც კოალიციის შიგნით ასევე  სახელმწიფოსთან, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, ბიზნეს სექტორთან  და შესაბამის უწყებებთან.   
ჯგუფი ფუნქციონირებს 2013 წლიდან.
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელია ქეთევან კალანდაძე