ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრად და/ან ვებსაიტის მომხმარებლად რეგისტრაციისთვის, გთხოვთ, შეავსოთ რეგისტრაციის ფორმა.

მომხმარებლის ინფორმაცია

მომხმარებელი*
პაროლი:*

პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი:*
დაბადების თარიღი:*
პროფესია:*
განათლება:*

პირადი საკონტაქტო ინფორმაცია:

სახლის მიმსამართი:*
ტელეფონი:*
-
ელ. ფოსტა:*

დამქირავებელი:

ორგანიზაციის დასახელება:
მისამართი:
ტელეფონი :
თქვენი თანამდებობა:

თქვენი პროფესიული ინტერესის სფერო

გთხოვთ, მონიშნოთ ყველა შესაძლო ვარიანტი.

ინფორმაციის წყარო:


საიდან მიიღეთ ინფორმაციამუშაკთა ასოციაციაში გაწევრიანების შესაძლებლობის შესახებ?

საწევროს შესახებ ინფორმაცია:

საწევროს კატეგორიები და საწევროს წლიური ოდენობა


გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი..

ასოციაციის წევრად გახდომის შემთხვევაში სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის პროცესში

ვიხელმძღვანელებ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსით.

ვეთანხმები:*

ასოციაციაში გაწევრიანებისათვის საჭირო დოკუმენტები:

CVრეზიუმე (რეკომენდატორის მითითებით) დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია უნდა გადაიგზავნოს შემდეგ ელ. ფოსტაზე:

nino.sh@gasw.org და gaswmembers@gasw.orgდოკუმენტების გაგზავნიდან ორი კვირის განმავლობაში მოხდება მათი განხილვა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის გამგეობის მიერ და ელ.ფოსტის საშუალებით შეგატყობინებთ პასუხს. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, პასუხის მიღებიდან 2 კვირის განმავლობაში საწევროს  ჩარიცხვა უნდა განხორციელდეს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის შემდეგ ანგარიშზე:

ბანკის დასახელება: TBC ბანკი

ანგარიშის ნომერი: GE76TB0600000110700440

ბანკის კოდი: 220101830

საიდენტიფიკაციო კოდი: 202242661

მხოლოდ ადმინისტრაციული გამოყენებისთვის ( ქვემოთ წარმოდგენილი ველების შევსება არ არის სავალდებულო)

კატეგორია:
რეგიონი:
საწევროს კატეგორია:
წევრობის ნომერი:
დამცავი კოდი: