ორშაბათი -პარასკევი- 10:00 - 18:00ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის       „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

თიკო ჭელიშვილი
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკი, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქუთაისის პრობაციის ეროვნული ბიურო.

 

ნელი აკობია
სოციალური სამუშაოს მაგისტრი
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია/ GASW
შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის პროექტის კოორდინატორი
 

მაია მგელიაშვილი
სოციალური სამუშაოს მაგისტრი
World Vision საქართველო, ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი
კოალიცია ბავშვებისა და ახაგაზრდებისთვის,თავმჯდომარე